Flong

Printed from www.flong.com
Contents © 2020 Golan Levin and Collaborators

Golan Levin and Collaborators

Bio

Slovenščina Življenjepis

Golan Levin je umetnik, inženir in skladatelj, ki se ukvarja z razvijanjem artefaktov in dogodkov, s katerimi raziskuje nove prožne načine interaktivnega izražanja. Njegovo delo se osredotoča na snovanje sistemov za ustvarjanje, manipulacijo in izvajanje hkratne podobe in zvoka kot del bolj splošnega raziskovanja protokolov neverbalnih komunikacij in kibernetičnih sistemov. Znan je po tem, da je zasnoval in izdelal Dialtones (2001), koncert, pri katerem so zvoki v celoti odigrani s skrbno usklajenim klicanjem in zvonjenjem mobilnih telefonov publike, in po projektu The Secret Lives of Numbers (2002), interaktivni spletni vizualizaciji podatkov, ki je bila predstavljena na bienalu Whitney leta 2004. Levin je docent elektronske umetnosti na univerzi Carnegie Mellon v Pittsburghu.