Flong

Printed from www.flong.com
Contents © 2020 Golan Levin and Collaborators

Golan Levin and Collaborators

Bio

Czech Biography

Golan Levin je tvůrce artefaktů a performancí, které hledají nové elastické způsoby expresívní reakce. Jeho práce se soustředí na navrhování systémů pro vytváření, manipulaci a performanci simultánního obrazu a zvuku, jako součásti obecnějšího zkoumání jazyka interaktivity a neverbálních komunikačních protokolů kybernetických systémů. Prostřednictvím performancí, digitálních artefaktů a virtuálních environmentů (často vytvořených za pomoci řady spolutvůrců), Golan Levin kreativně aplikuje digitální technologie, čímž osvětluje vztah a vzájemnou interakci mezi člověkem a strojem a průsečíky abstraktní komunikace a interaktivity.

Svou práci prezentoval v New Museum of Contemporary Art, the Kitchen a Neubergerově Museu; na Ars Electronica v Linci; v Museum of Contemporary Art v Taipei a v Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) v německém Karlsruhe. Za svou instalaci Audiovisual Environment Suite obdržel na Ars Electonica v roce 2000 zvláštní cenu.

Titul absolventa získal v Laboratoři médií na MIT, kde studoval v oborové skupině „Estetika a výpočet“. Mezitím čtyři roky pracoval jako vývojář a designér v Interval Research Corporation v Palo Alto. V současnosti je ředitelem STUDIO for Creative Inquiry a mimořádným profesorem Elektronického umění na Carnegie Mellon University, kde také hostuje na School of Computer Science a School of Design.


Thanks to Jiří Ulbrich, Brno for this translation.